V. Célterület

Déli városrész

A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az 5. célterület Déli városrész célcsoport létszáma 13.875 fő. A célterületek közül ez a harmadik legnagyobb lakosságszámú terület.

Utcaszintű lehatárolás:

Szent Flórián krt. – Károly Róbert u. – Diófa u. – Újvilág u – Rumi út – Rumi külső út – Bogát fasor – Oroszlán u. – Vasút – Szent Gellért u. – Hunyadi J. u. – Németújvár u. – Rumi út, Újperint, Sallai telep, Petőfi telep.

A célterület elhelyezkedése a térképen:

deli-varosresz

Környezeti jellemzők:

A déli városrész utcákkal lehatárolt területe: Szent Flórián körút – Károly Róbert utca – Diófa utca – Újvilág utca – Rumi út – Rumi külső út – Bogát fasor – Oroszlán utca – Vasút – Szent Gellért utca – Hunyadi János utca – Németújvár utca – Újperint – Petőfi-telep – Sallai-telep.

Városrészen belül elkülöníthető mikroegységek: Sallai-telep, Petőfi-telep, Újperint, KISZ-lakótelep, Szőlős, Gyöngyösszőlős, Gyöngyöshermán, Szentkirály, Zarkaháza, Bogát.

A városrész közlekedési infrastruktúrája igen változatos képet mutat. A belvároshoz közelebb eső, oda bekötött részeken a közlekedés megoldott, legfeljebb a parkolóhelyek hiánya jelent problémát. Az új lakóparkok, családi házas övezetek, valamint a „peremkerületek” közlekedési infrastruktúrája túlterhelt, hiányoznak a közvetlen bekötések (lásd a szentkirályi városrész bekötése az elkerülőhöz).

A városrészen belül kiemelkedően magas a zöldterületek aránya. A kertvárosi mikroegységekben rengeteg kisebb-nagyobb park, játszótér, zöldterület található. Ezek részben elhanyagoltak, de általában funkciójukat betöltik.

A terület tömegközlekedési ellátottsága megoldott, a kapacitások jóval többek számára biztosítottak a közösségi közlekedésben. Sajnos a „gyűjtőjáratok” miatt a helyi járatos buszok menetideje nagyon hosszú.

A Rumi út szűkössége és az agglomeráció élénk közlekedési forgalma miatt kerékpárút kialakítására csak Gyöngyösszőlős városrésztől van lehetőség – itt használatban is van a kerékpárút. A városrész egyéb infrastrukturális ellátottsága kielégítő.

Demográfiai jellemzők:

A déli városrész 13 875 fős lakosságszáma átlagosnak tekinthető, a hat célterület közül a harmadik legnagyobb. A mikrotagozódás a lakosság összetételének tekintetében is eltéréseket okoz. A városrész kertvárosi területein és új lakóparkjaiban sok a gyermekes, kisgyermekes fiatal család. A lakótelepi területeken a korösszetétel diverzifikáltabb, magasabb a középkorú és idős lakosok aránya a kertvárosi területekhez képest.

Iskolázottság tekintetében a célterület átlagosnak tekinthető. A területen az értelmiségi, egyetemi végzettségű lakosok száma nem kiugró, aktivitásuk azonban jellemző.

Társadalmi és közösségi jellemzők:

A célterületen 1 bölcsőde, 2 óvoda, illetve 2 általános iskola működik. A mikroegységben élők nagy szívfájdalma, hogy 2007-ben 111 év működés után bezárt a Szentkirályi Általános Iskola.

A városrész egészségügyi intézményi ellátottsága kielégítő, gyermekrendelők és felújított felnőtt háziorvosi rendelők szolgálják ki a városrészen élőket. Szakrendelések nincsenek, de a központosított ellátórendszer miatt ez átlagosnak tekinthető a városon belül.

A városrészen többen hiányolják az idősek napközbeni ellátását segítő nyugdíjasházakat, klubokat. A területen működik viszont az Egyházmegyei Karitász segítő háza, a Hársfa-ház.

A városrészben fellelhető kulturális szolgáltatások köre szűkös. A területen a mikroegységek feladatellátásában résztvevő kulturális terek apróbb programjaink kívül csak korlátozottan férhetők hozzá szolgáltatások: nincs közművelődési feladatokat ellátó intézmény, nem működik fiókkönyvtár, nincs múzeumi tagintézmény, nincs filmvetítésre alkalmas moziterem, nincs folyamatos kulturális kínálatot biztosító kulturális-közösségi tér, így gyér a kiállítások, zenei és élőszereplős programok kínálata is.

A zöldterületek magas aránya miatt a kertvárosi területeken a szabadidős jellegű sporttevékenységek lehetősége adott, azonban sajnos kevés infrastrukturálisan fejlett létesítmény áll rendelkezésre. A beltéri sportolás elsősorban az iskolai tornatermekben szervezett tanfolyami, szakköri formákban lehetséges, a célterületen nem működik sportlétesítmény. Kültéri sporteszközök telepítésére számos zöldterület állna rendelkezésre, de sajnos ilyen kezdeményezés még nem valósult meg a városrészben.

Közösségek, civil szervezetek:

A projekttevékenységek megvalósítását az alábbi együttműködő partnerek, valamint az akcióterületen működő helyi és civil szervezetek és az ott élő lakosok bevonásával, további együttműködések kiépítésével kívánjuk megoldani:

 • KISZ Lakótelepért Egyesület
 • Alpokalja Szabadidőspot és Környezetvédő Egyesület
 • Gyöngyöshermán-Szentkirály Polgárőrség
 • Gyöngyöshermán-Szentkirály Polgári Kör
 • Gyöngyöshermán-Szentkirály SE
 • Király Szabadidőspot Egyesület
 • Petőfi-telepért Egyesület
 • Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület
 • Szombathely Város Fúvószenekara Egyesület
 • Szőlősi Patrióták Kulturális és Sportegyesület
 • Szőlősi Nyugdíjas Klub
 • Viktória FC Szombathely
 • Szentkirályi Egyházközség
 • Szőlősi Egyházközség
 • Szentkirályi Plébánia