II. Célterület

Derkovits Lakótelep

A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az 2. célterület Derkovits lakótelep célcsoport létszáma 12.236 fő. A célterületek közül ez a negyedik legnagyobb terület lakosságszám alapján.

Utcaszintű lehatárolás:

Perintparti stny. – Váci Mihály u. – Paragvári u. – Sűrcsapó u. – Bólyai J. u. – Bartók Béla krt.

A célterület elhelyezkedése a térképen:

derkovits-lakotelep

Lakó- és településkörnyezeti jellemzők:

A célterület a Derkovits lakótelep területe. A városrész Derkovits Gyuláról, a 40 éves korában elhunyt képzőművészről kapta nevét, aki Szombathelyen született az 1800-as évek legvégén.

A Derkovits lakótelep Szombathely észak-nyugati részén helyezkedik el. Az 1960-as és ’70-es évek szorongató lakáshelyzetének megoldására, a kor kelet-európai modernizációs igényei és lehetőségei szerint fejlesztett terület. Részletes rendezési tervét 1960-1961-ben készítette el a VÁTI. Az építkezés 1963-ban kezdődött. Eleinte zömében 5 szintes, téglablokkos lakóépületek készültek. Később az egyhangúság feloldására néhány középmagas házat iktattak ezek közé, 1974-től házgyári panel épületek épültek. A városrész tervei többször módosultak, így megvalósulása időben viszonylag elhúzódott. Ezek viszont a lakótelep megjelenése, változatossága szempontjából kedvező eredményt hoztak. A nem túlságosan nagy városrészen belül egymáshoz ugyan nagyon jól illeszkedő, mégis jellegében más-más részek, egységek alakultak ki.

A lakótelep meghatározó adottságai közé tartozik, hogy nem csatlakozik közvetlenül a történelmi városmaghoz, attól egy családi házas terület választja el. Ennek ellenére kedvező forgalmi összeköttetése van a központtal. Más hasonló városi negyedekhez képest kevésbé zsúfolt beépítésével, néhány részen kifejezetten terebélyes zöldterületeivel az élhetőbb, emberibb lakótelepek közé tartozik.

Az épületek magassági szintje és a területi elrendezés is változatossá teszi ezt a városrészt. A zöldterületek nagy kiterjedése, a Perint-patak és a Csónakázó-tó közelsége kedvező adottságokat biztosít az itt élőknek.

Demográfiai jellemzők:

A Belváros lakosságszáma a legkisebb a többi célterülethez képest. A lakosság részben elöregedett, bár az új lakótömbök megjelenésével, az új beköltözők megjelenésével kis mértékben fiatalodtak az elmúlt években a demográfiai mutatók.

Gazdasági jellemzők:

A városrész gazdasági súlya nem meghatározó. A városrész lakótelepi jellegéből következően a kereskedelmi és a szolgáltatói szektor vállalkozásai vannak jelen. A munkaerőpiaci szempontból aktív lakosok jellemzően a város más részein dolgoznak.

Oktatási, szociális intézmény jellemzők:

A köznevelési intézmények száma a területen a városrész méretéhez viszonyítva magas. A város 7 bölcsődéjéből négy a Derkovits városrészen található. A területen továbbá 5 óvoda, 3 általános iskola és 1 középiskola működik. Ezekre jellemző, hogy a körzethatáron kívüli diákokat is fogadnak. Így bármilyen, a településrészen megvalósuló közösségi programnak ezen intézmények által kisugárzása van a város egészére is. Ezek az intézmények sokkal járulnak hozzá az itt élők helyi
kötődéséhez is.

A szociális gondozóközpont a városrészen üzemeltet szolgáltatásokat, ezen belül az ellátáshoz tartózó házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést és idősek klubját.

Közösségek, civil szervezetek, kulturális jellemzők:

Kulturális és közösségi szempontból a településrész hátrányokat hordoz. A belváros közelsége miatt nincs könyvtár, nincs városrészi művelődési ház, ifjúsági klubhelyiség és közösségi tér. Ugyancsak a városközpont közelsége miatt a városrész nem alakított ki saját arculatú közösségi programokat, kulturális alkalmakat.

Központi találkozóhelyekként az egyes oktatási intézmények előtti terek, illetve az elszórtan elhelyezkedő játszóterek szolgálnak. A városrészben szomszédsági közösségek szerveződnek a játszóterek, padokkal is ellátott ligetek körül. A városrész sokáig egyetlen működő és több civil kezdeményezésnek, egyesületnek programhelyet biztosító tere volt a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ által üzemeltetett Humán Civil Ház, mely elsősorban az egészségügy területén működő csoportnak ad otthont, a testi, lelki egészség megőrzése és annak helyreállítása érdekében.

A közel húsz éve folyamatosan működő Energy Táncsport Egyesület (Energy Dance Team) 2017-től a Rohonci út 52. Domus üzletközpontban alakította ki közösségi és próbaterem helyszíneit, saját erőből.  Az újszerű kezdeményezéssel közel 300 gyermek, ifjúsági és fiatal felnőtt korosztályú, a tánchoz, aktív rekreációhoz közelítők, vagy azt művelők kapnak lehetőséget a rendszeres együttlétre és művészeti, sport rekreációs tevékenységre. Az egész városra, országos moderntánc törekvésekre is kisugárzó erővel bírnak.

A városrész területi határain belül 26 bejegyzett civil szervezet került bejegyzésre, melyek többségének nem a városrész a működési területe vagy a célcsoportja.

A projekttevékenységek megvalósítását az alábbi együttműködő partnerek, valamint az akcióterületen működő helyi és civil szervezetek és az ott élő lakosok bevonásával, további együttműködések kiépítésével kívánjuk megoldani:

 • Asztmás, Allergiás Betegek Vasm. Egyesülete
 • Bolyais Szülők Egyesülete
 • BUDO Sportegyesület Szombathely
 • CONTROLL Sportegyesület
 • Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület
 • Energy Táncsport Egyesület
 • Gulyás József Emlékalapítvány
 • Gyermekeinkért, Iskolánkért Alapítvány
 • Haladás VSE
 • Hétszínvirág Óvoda Közhasznú Egyesület
 • Károly Róbert Középkori Történelmi és Kulturális Hagyományőrző Egyesület
 • Magos Íjász Hagyományt Őrző Egyesület
 • Mászóka Sport Egyesület
 • Mira Orient Art Kulturális És Jóléti Alapítvány
 • Napsugár Közhasznú Egyesület
 • Parkerdei Kertbarát Egyesület
 • Pillangó Tollaslabda Klub
 • PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány
 • Schneller István Alapítvány
 • Skorpió Szombathely Ökölvívó és Harcművészeti Sportegyesület
 • Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviselete
 • Szombathelyi Vízmű SC
 • Szűrcsapó Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
 • Vas Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete
 • Vas Megyei FittAerobik Egyesület
 • Vasi Ifjúságért Egyesület
 • Westwerk Művészeti Alkotóműhely és Kulturális Egyesület