III. Célterület

Északi városrész

A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül a 3. célterület – Északi városrész célcsoport létszáma 14.328 fő. A célterületek közül ez a második legnagyobb lakosságszámú terület.

Utcaszintű lehatárolás:

89-es út – Perint patak – Vasúti töltés – Paragvári u. – Deák Ferenc u. – Wesselényi Miklós u. – Széll Kálmán u. – Vasút – Söptei u. – 87-es út – Minerva lakótelep – 87-es út

A célterület elhelyezkedése a térképen:

eszaki-varosresz

Lakó- és településkörnyezeti jellemzők:

A célterület, az Északi városrész lakókörnyezeti szempontból eltérő stílusjegyekkel rendelkezik. Területe nagy részén két, az 1950-es évekig önálló kisközség található: Herény és Kámon. Ez Szombathely egyik legszebb kertvárosi övezete, csendes, családias környék sok zöld övezettel. A városrész másik felén két lakótelep található, a Stromfeld – lakótelep, és az újabb építésű Minerva lakópark, mindkettő társasházi és sorházas övezet. A két lakótelep a városból kivezető út mellett található, több bevásárlóközpont szomszédságában.

A célterületen található lakásállomány változatos képet mutat: a két, volt kisközség területén a régi építésű családi házak mellett megtalálhatunk már kisebb mértékben új építésű családi házakat, így Herény és Kámon városképe és településkaraktere folyamatosan változik. Teljesen újak pl. a volt Kertész Tsz területén létrejött házak, utcák.

A lakótelepek is eltérőek, mind építészeti szempontokból, mind a rajtuk lévő zöldterületek arányát nézve is. Mind a Stromfeld Lakótelepen, mind a Minerva Lakópark területén megtalálhatóak családi házak, jellemzően sor- illetve ikerházak, illetve társasházi lakások. Az épületek a Stromfelden korábbi építésűek, így az akkori építészeti megoldások stílusjegyeit hordozzák magukon, míg a Minerva lakásai, házai a 2000-es évektől napjainkig készültek, készülnek. A zöldterületek arányát tekintve a Stromfeld lakótelep szerencsésebb helyzetben van, több zöldfelülettel, és játszótérrel rendelkezik, a Minerva lakópark ellentétben nagyon zsúfolt.

A tömegközlekedés terén az északi városrész valamennyi területe lefedett a helyi buszközlekedés által. A Stromfeld Lakótelepet meg lehet közelíteni vonattal is, a kőszegi járat megáll a lakótelepen. Kerékpárutak tekintetében a környék nem túl jól kiépített. A Belvárostól haladva, a Paragvári utcán, a Vadász Vendéglőig van kiépített kerékpárút, illetve az Oladi Lakótelepet a városrésszel összekötő elkerülő mentén lehet kerékpárúton közlekedni.

Demográfiai jellemzők:

Az Északi városrész lakosságának létszáma 14.328 fő, a második legnépesebb a célterületek között. A célterületen élő népesség összetétele nagyon változatos, mind a korosztályt, mind a szociális helyzetet tekintve. A célterület Söptei úti részén szociálisan leromlott állapotú családok élnek, míg a kertvárosi övezetekben a magasabb jövedelmi státusszal rendelkező családokat, egyéneket találjuk meg.

A korösszetétel is teljesen változó, Herény és Kámon régi, falusi közössége mellett már mindenhol sok a „betelepülő”, illetve a két lakótelep korosztályi összetétele már általában fiatalabb. Az új építésű lakások, házak vásárlói sok esetben fiatal családok, az igénybe vehető CSOK következtében.

Oktatási, szociális intézmény jellemzők:

A köznevelési intézmények száma a területen a városrész méretéhez viszonyítva alacsony. A területen nincs bölcsőde. A területen továbbá 3 óvoda, 2 általános iskola és 1 középiskola működik. Ezekre jellemző, hogy a körzethatáron kívüli diákokat is fogadnak. Így bármilyen, a településrészen megvalósuló közösségi programnak ezen intézmények által kisugárzása van a város egészére is. Ezek az intézmények sokkal járulnak hozzá az itt élők helyi kötődéséhez is.

A szociális ellátás szintén nem túl kiépített a városrészen, mind az alap egészségügyi szolgáltatásokat, mind ez egyéb szociális szolgáltatásokat tekintve.

Közösségek, civil szervezetek, kulturális jellemzők:

Kulturális és közösségi szempontból a településrész teljesen eltérő jellemzőket mutat. A herényi, illetve kámoni részen aktív közösségi életet, változatos közösségi és kulturális programokat találunk. Ezek kiemelt szervezője, és összefogója a Herényi Kulturális Egyesület, amely több mint 25 éve motorja és szervezője a környék kultúrájának és közösségeinek, valamint központi közösségi térként is funkcionál.

A Stromfeld Lakótelep és a Minerva lakópark e téren teljesen más képet mutat: gyakorlatilag nincsenek közösségi terek, se közösségi kezdeményezések, se kulturális vagy egyéb programok, amik kezdetei és elindítói lehetnének a közösségi fejlesztéseknek.

Kültéri és beltéri sportolási és rekreációs lehetőségek (infrastruktúra):

A célterületen, a lakótelepi részeken a Stromfeld területén találunk jól felszerelt, színvonalas kültéri fitneszparkot, valamint játszóteret, illetve sportpályákat. A szomszédos Minerva területén nincsenek ehhez hasonló létesítmények, bár a térbeli közelség miatt az ott élők is használják ezeket. Beltéri sportolási igényeknek helyet adó létesítmény nincs. Rekortán futópályát az Aréna Savaria területén találunk, ami a célterület szélén helyezkedik el. A kertvárosi övezet területén is találunk játszóteret, a városrész belváros felé eső területein viszont szintén nem. Ugyanitt jelentkezik hiányként a zárt kutyafuttatók nemléte is.

Közösségek, civil szervezetek:

A projekttevékenységek megvalósítását az alábbi együttműködő partnerek, valamint az akcióterületen működő helyi és civil szervezetek és az ott élő lakosok bevonásával, további együttműködések kiépítésével kívánjuk megoldani:

 • Herényi Kulturális és Sportegyesület
 • A Jelen és Jövő Mosolygós Gyermekeiért Egyesület
 • Arborétum Herény Közhasznú Sportegyesület
 • Csimborasszó Gyermekfejlesztést Támogató Alapítvány
 • Vas Megyei ÉFOÉSZ
 • ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium MKK
 • Forrásközpont Közhasznú Alapítvány
 • Gothard Diáksport Egyesület
 • H+Média és Kulturális Egyesület
 • Kámoni Arborétumért Egyesület
 • Kutyapark Egyesület Stromfeld
 • Mívestár Hagyományörző Egyesület
 • Neumannos Tanulókért Alapítvány
 • Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete
 • Lépj!Élj!Tégy! Szombathelyért Egyesület
 • „Mák Dóri –  divatbemutató kicsit másként”