bg
bg

A projekt

„A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP 6.9.2-16 című felhívás projekt keretén belül a TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” projektet Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., valamint konzorciumi partnere
az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. valósítja meg.

A projekt Szombathely 6 célterületén valósul meg.
A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését,
a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában. Az intézkedés kapcsán közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.

A projekt keretében
az alábbi tevékenységek
valósulnak meg

Célterületek

Slide 1
1. CÉLTERÜLET
Belváros
11.188 fő

Utcaszintű lehatárolás:
Középhegi út
Nárai út
Brenner T. krt.
Szent Flórián krt.
Rákóczi Ferenc u.
Németújvár u.
Hunyadi J. u.
Pázmány Péter krt.
Bercsényi Miklós u.

Wesselényi Miklós u.
Deák Ferenc u.
Paragvári u.
Engels Frigyes u.
Rohonci út
Magyar L. u.
Szent Quirinus sétány
Óperint u.
Kálvária u.
Jókai út.

Slide 2
2. CÉLTERÜLET
Derkovits
lakótelep
12.236 fő

Utcaszintű lehatárolás:
Perintparti stny.
Váci Mihály u.
Paragvári u.
Sűrcsapó u.
Bólyai J. u.
Bartók Béla krt.

Slide 3
3. CÉLTERÜLET
Északi
városrész
14.328 fő

Utcaszintű lehatárolás:
89-es út
Perint patak
Vasúti töltés
Paragvári u.
Deák Ferenc u.
Wesselényi Miklós u.

Széll Kálmán u.
Vasút
Söptei u.
87-es út
Minerva lakótelep
87-es út

Slide 4
4. CÉLTERÜLET
Nyugati
városrész
14.376 fő

A célterület adottságai miatt utcaszintű lehatárolás helyett település-rész szintű lehatárolást adunk meg:

Oladi lakótelep
Olad falu
Parkerdő lakópark
Kálvária u. – Dózsa Gy. u. – Gagarin u. – Jókai u. által határolt terület

Középhegy
Alsóhegy

Slide 5
5. CÉLTERÜLET
Déli
városrész
13.875 fő

Utcaszintű lehatárolás:
Szent Flórián krt.
Károly Róbert u.
Diófa u.
Újvilág u.
Rumi út
Rumi külső út
Bogát fasor
Oroszlán u.
Vasút

Szent Gellért u.
Hunyadi J. u.
Németújvár u.
Rumi út
Újperint
Sallai telep
Petőfi telep

Slide 6
6. CÉLTERÜLET
Keleti
városrész
11.981 fő

Utcaszintű lehatárolás:
Széll Kálmán u.
Wesselényi M. u.
Hunyadi J. u.
Csaba u.
86-os út
Zanati út

Puskás Tivadar u.
Szövő u.
Sas u.
Szent Márton út
Vasút u.
Zanat

Programok

TEVÉKENYSÉG RÉSZTEVÉKENYSÉG PROGRAM indikátor ütemezés

  

1

    

 

A településrész közösségi
tevékenységének
történeti feltárása

 

-

 

1db

 

Folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségi programok,
akciók, fórumok elindítása
megvalósítása

 

 

 

Közösségi akciók,
tevékenységek,
események

 

1. Helyi hagyományok feltárása és felelevenítése

 

36 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület

 

2. Közösségi helyismereti kiállítások szervezése

 

36 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület

 

3. Közösségi találkozók szervezése

 

18 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület

 

4. Hagyományos és online civil, vállalkozói
fórumok, közösségi rendezvények szervezése

 

36 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület

 

 

 

Programok,
folyamatok
megvalósítása

 

1.Helyi erőforrások feltárása

 

36 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület

 

2. Helyi történelem feltárása

 

36 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület

 

3. Művelődő közösségek megerősödése

 

36 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület

 

4. Ismeretterjesztő előadások, képzési
programok szervezése

 

36 db

 

Félévente 1 alkalom / célterület


A helyi nyilvánosság
fórumainak
megteremtése,
meglévők fejlesztése

 

1. Helyi nyilvánosság on-line fórumainak
megteremtése

 

2 db

 

Folyamatos

 

2. Új közterületi információs marketingeszköz
fejlesztése

 

1 db

 

Egyszeri alkalom


Részvételi fórumok
elindítása, működtetése,
meglévők fejlesztése

 

1. Párbeszédkörök

 

108 db

 

Félévente 3 alkalom / célterület

 

2. Kerekasztalok

 

72 db

 

Félévente 2 alkalom / célterület

TEVÉKENYSÉG RÉSZTEVÉKENYSÉG PROGRAM indikátor ütemezés1


A településrész közösségi
tevékenységének
történeti feltárása-1dbFolyamatos2Közösségi programok,
akciók, fórumok elindítása
megvalósítása
Közösségi akciók,
tevékenységek,
események


1. Helyi hagyományok feltárása és felelevenítése36 db


Félévente 1 alkalom / célterület


2. Közösségi helyismereti kiállítások szervezése36 db


Félévente 1 alkalom / célterület


3. Közösségi találkozók szervezése18 db


Félévente 1 alkalom / célterület


4. Hagyományos és online civil, vállalkozói
fórumok, közösségi rendezvények szervezése36 db


Félévente 1 alkalom / célterület


Programok,
folyamatok
megvalósítása


1.Helyi erőforrások feltárása36 db


Félévente 1 alkalom / célterület


2. Helyi történelem feltárása36 db


Félévente 1 alkalom / célterület


3. Művelődő közösségek megerősödése36 db


Félévente 1 alkalom / célterület


4. Ismeretterjesztő előadások, képzési
programok szervezése36 db


Félévente 1 alkalom / célterületA helyi nyilvánosság
fórumainak
megteremtése,
meglévők fejlesztése


1. Helyi nyilvánosság on-line fórumainak
megteremtése2 db


Folyamatos


2. Új közterületi információs marketingeszköz
fejlesztése1 dbEgyszeri alkalom

Részvételi fórumok
elindítása, működtetése,
meglévők fejlesztése1. Párbeszédkörök108 db


Félévente 3 alkalom / célterület2. Kerekasztalok72 db


Félévente 2 alkalom / célterület

A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen

Projekt azonosító: TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001
(Fő)Kedvezményezett neve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tag neve: AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt helyszín: Szombathely 6 célterülete
A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

megítélt támogatás:
362 MFt
Támogatás mértéke:

100%

agora-logo-footer-01
savaria-logo-footer-01
szheliy-kozossegek-logo-footer-01