A projekt

„A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP 6.9.2-16 című felhívás projekt keretén belül a TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” projektet Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., valamint konzorciumi partnere
az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. valósítja meg.

A projekt Szombathely 6 célterületén valósul meg.
A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését,
a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában. Az intézkedés kapcsán közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek, civil aktivitás fejlesztését, kialakulnak a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. Specifikus célok a helyi identitás és kohézió, valamint a helyi közösségi és kulturális élet fejlesztése és közösségi szerepvállalás elősegítése.

A specifikus célok elérése érdekében 6 részcél került meghatározásra:

 • A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése
 • A helytörténeti értékmegőrző, -gyűjtő tevékenységek kiterjesztése
 • Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése
 • Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak
 • A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése
 • A helyi közösségi élet fórumainak bővítése

A projekt megvalósításának célcsoportját Szombathely minden városrésze és teljes lakossága képezi, a tevékenységek 6 célterületen kerülnek megvalósításra.

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 • Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
 • Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárásaés elérhetővé tétele
 • A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
 • Stratégiai dokumentumok megújítása
 • Közösségi információs pont kialakítása
 • A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségénekbiztosítását szolgáló képzések
 • Infokommunikációs akadálymentesítés
 • Nyilvánosság biztosítása
 • Eszközbeszerzés
 • A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosanmegvalósított programok
 • Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés)

A tevékenységek megtervezésénél arra helyeztük a hangsúlyt, hogy minden helyi lakost – korcsoporttól, nemtől, nemzetiségtől, vallástól függetlenül – megszólítsunk, és minél jobban bevonjunk már a tevékenységek megtervezésébe is, nemcsak a megvalósításba. Ugyanakkor számos projekttevékenység specifikus célcsoportokra fókuszál.

A teljes szombathelyi lakosságot lefedő célcsoportok többféle szempont szerint is kialakíthatók. A főbb szempontok esetünkben a területileg egyértelműen lehatárolt – több városrészt is magukban foglaló – célterületeken élők igényei voltak.

Ezek függvényében a hat területileg elkülönülő célcsoport lakosságszáma az alábbiak szerint alakul:

 • 1. célterület – Belváros
 • 2. célterület – Derkovits lakótelep
 • 3. célterület – Északi városrész
 • 4. célterület – Nyugati városrész
 • 5. célterület – Déli városrész
 • 6. célterület – Keleti városrész

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő.


Szakmai megalapozó dokumentumok:

A projekt szakmai összefoglalását bemutató dokumentum:

Tájékoztató kiadványok: